Oproep:

De Stichting Verhalende Journalistiek reikt weer een narratieve beurs uit, ditmaal voor teams die samen een verhalend project willen maken voor welk medium dan ook. Het betreft een beurs van € 2500,- bedoeld om het idee verder te onderzoeken en uit te werken. Heb je een mooi idee voor een project dat je in samenwerking wilt oppakken? Fotografie met tekst, tekst met tekst, video met graphics, video met fotografie, een Snapchatproject; voor krant, weekblad, online of Youtube? Alles kan als het maar een samenwerkingsproject is, het uiteindelijk in de Nederlandse taal verschijnt en het verhalende non-fictie is. We roepen Nederlandse en Vlaamse journalisten op om voor 9 augustus 10.00 uur een voorstel in te dienen. Een onafhankelijke jury beoordeelt alle ingezonden ideeën en looft op 8 september 2017 de beurs uit. 

Dien je plan in:

 • Dien een plan in van max 2 A4. Daarin staat tenminste je onderwerp, invalshoek en aanpak (let op, het gaat om een narratieve beurs. Wat is het verhalende aspect? Liefst zien we uiteraard een personage, handeling en ontwikkeling).
 • Geef daarnaast aan wat de beoogde omvang van je project is en waar je het wilt publiceren.
 • We willen graag weten wat de meerwaarde is van jullie samenwerking.  
 • Geef ook aan welke afspraken er al met/voor het betreffende medium en je onderwerp zijn gemaakt (je kunt eventueel een intentieverklaring bijvoegen).
 • Heb je al iets om te laten zien, horen of lezen? Stuur het mee.
 • Voeg een korte biografie van de maker(s) toe (max 150 woorden).
 • Verder zien we graag een rudimentaire begroting van de kosten die je verwacht te maken.
 • Lever je plan uiterlijk 9 augustus om 10 uur bij ons in.

De winnaar krijgt een geldbedrag van €2.500,- om aan de slag te gaan. Daarnaast biedt de stichting, als daar behoefte aan is, begeleiding bij het onderzoek- en maakproces.

Voorwaarden:

 • De beurs is bedoeld om een verhalend journalistiek project in een team te ontwikkelen. Onder verhalend verstaan we: een verhaal dat is opgebouwd uit elementen als karakters, scènes, spanningsboog. Journalistiek betekent dat het project actuele relevantie moet hebben.
 • Deze beurs is bestemd voor een team, het moet voor de jury dus duidelijk zijn wat de meerwaarde is van de samenwerking. Het kan om iedere vorm van samenwerking gaan: twee schrijvers, een schrijver en een fotograaf, een radiomaker en een tv-maker.
 • De beurs is bedoeld voor een Nederlandstalige productie en staat dus ook open voor Vlaamse of Surinaamse journalisten.
 • Het project kan bedoeld zijn voor YouTube, online, radio, tv, of gedrukte media.
 • De beurs is bedoeld om het project in gang te zetten; het bedrag komt bovenop het eventuele honorarium dat de maker krijgt van het medium dat het project publiceert.
 • Aan de omvang van het project is geen minimum of maximum verbonden.
 • Het project is niet al eerder gemaakt.
 • Naast de beurs biedt de stichting, desgewenst, ook coaching aan aan de makers bij het opbouwen van het verhaal (de beginredacteur).
 • De stichting reikt 50% van de beurs gelijk uit en 50% na afloop.
 • Voor vragen over de beurs en de procedure, bel Femke Awater, 06-39268867.
 • SVJ verlangt achteraf een korte verantwoording van gemaakte kosten, ook/juist als het gedane onderzoek niet leidt tot een publicatie.
 • De jury behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende kwaliteit geen beurs uit te reiken.
 • Bestuursleden van de SVJ en juryleden van deze beurs zijn uitgesloten van deelname.
 • Voor iedere narratieve beurs wijst het bestuur in samenspraak met de directeur van de stichting een nieuwe jury aan. De jury opereert onafhankelijk.
 • Als tegenprestatie geeft de maker op de volgende conferentie of bij een andere gelegenheid een workshop over het maakproces.
 • Zie verder de kleine lettertjes.

De jury van de narratieve beurs voor teams bestaat uit: Irene van der Linde (voorzitter; journalist De Groene, voorzitter Stichting Verhalende Journalistiek); Wybo Algra (chef De Verdieping – Trouw); Arnold van Bruggen (journalist en mede-oprichter van journalistiek productiebureau Prospector); Hay Kranen (programmeur de Volkskrant) en Anaïs López (fotografe en mede-oprichter van fotografie platform Docking Station).