Meestervertellers Academie

Journalisten zijn meestal goed getraind in het onderzoeken en aan het licht brengen van maatschappelijke misstanden. De uitdaging begint vaak pas bij het presenteren van dat onderzoek. Want hoe komen de mensen en verhalen die je tijdens je onderzoek tegenkomt tot leven? Hoe zorg je ervoor dat je niet in een standaardverhaal vervalt van kwaadaardige daders, zielige slachtoffers, verontruste deskundigen en verontwaardigde politici? Hoe voorkom je dat je publiek al na de eerste alinea weet hoe het verder gaat, of dat je verslag taai huiswerk wordt?

De aanmeldingstermijn voor de Meestervertellers Academie is inmiddels gesloten.

Wat?

Bij de Meestervertellers Academie leer je onder begeleiding van professionals uit verschillende disciplines (audio, schrijvend, multimediaal) verhalende technieken toe te passen in jouw werk. Je kunt kiezen uit 4 verschillende tracks: Verhalend denken, Verhalende podcast, Verhalend schrijven en Verhalend multimediaal werken.

Kijk onderaan deze pagina voor alle praktische informatie over hoe je je op kunt geven voor dit programma.

Voor wie?

Je bent werkzaam als journalist/mediamaker (freelance of in dienst) in tekst, audio en/of beeld. Je verdiept je graag voor langere tijd in een onderwerp dat op een relevante manier bijdraagt aan het maatschappelijk debat. Je hebt recent minimaal één diepgravende productie afgerond en gepubliceerd. Verder is het van belang dat je op dit moment bezig bent met een project dat gebaat is bij een (meer) verhalende aanpak om mee te doen aan de Meestervertellers Academie.

Meestervertellers Academie

Je werkt gedurende het programma individueel (of als team) aan je eigen productie, die je tijdens de track onder begeleiding van een mentor met (nieuwe) verhalende technieken verder uitdiept en vormgeeft. Elke track duurt ongeveer 8-10 weken. Aan het begin van elke track neem je deel aan een kick-off workshop waarin je specifieke technieken en voorbeelden bespreekt. Daarna volgen twee groepsbijeenkomsten waarin je onderzoekt en bespreekt hoe je het beste verhalende technieken toe kunt passen in je eigen productie. Er is veel ruimte voor intervisie en individuele coaching door de mentoren, zodat deelnemers hun ervaring met het toepassen van de aangeleerde technieken in de praktijk tijdens het programma kunnen terugkoppelen en bespreken. 

Verhalend schrijven

Je zwemt in de dossiers en archieven, interviewt betrokkenen en raadpleegt deskundigen. De onthulling die je straks gaat doen is van groot belang voor volk en vaderland, maar gaan mensen je verhaal wel lezen?

Door gebruik te maken van literaire schrijftechnieken kan elk onderwerp tot de verbeelding spreken. Ze kunnen je helpen om de karakters in je verhaal tot leven te wekken en hun ervaringen, motivatie of overtuigingen invoelbaar te maken. Maar mag je als journalist in het hoofd van anderen kruipen en kun je ze überhaupt ‘karakters’ noemen? Welke literaire technieken zijn er allemaal en hoe pas je ze toe zonder afbreuk te doen van de journalistieke kwaliteit van je onderzoek? Met die vragen ga je in deze track aan de slag. Deze track is bedoeld voor makers en journalisten die al bezig zijn met een project en dat verhalender willen maken.

In deze track leer je:

  • hoe je verschillende verhalende technieken kunt inzetten;
  • in scenes te schrijven;
  • hoe je een verhaal opbouwt en een spanningsboog creëert;
  • over vertelperspectieven en tijdsbepaling.

Mentor: Linda Polman
onderzoeksjournaliste en schrijfster

Data bijeenkomsten: 24 september, 15 oktober, 12 november 

Verhalende podcast

Op het juiste moment de microfoon aanzetten is één ding. Maar hoe zorg je ervoor dat al die opnames samen een goed verhaal vormen, dat de luisteraar blijft boeien? Deze track is bedoeld voor radiomakers en journalisten die al eerder met audio hebben gewerkt en enige basiskennis van audiotechnieken hebben.

Je leert in deze track niet hoe je technisch goede geluidsopnames maakt of hoe je moet monteren. Wat leer je dan wel?

In deze track leer je hoe je jouw podcast verhalend maakt zonder in clichés te vervallen.

Je leert op een nieuwe wijze interviewen, zodat de verhalen beeldend worden en de mensen om wie het gaat echt tot leven komen.

Je leert hoe je mensen kritisch en confronterend kunt bevragen, zonder onvriendelijk of aanvallend te zijn, zodat gesprekken meer diepgang krijgen en we niet alleen begrip kunnen opbrengen voor slachtoffers, maar ook voor de verantwoordelijken.

Je leert hoe je informatie en context zo kunt timen en doseren dat het je verhaal niet droger maar sterker maakt.

Je leert hoe je je verhaal zo kunt opbouwen dat het spannend blijft en hoe je humor en zelfspot kunt gebruiken om de boodschap beter over te laten komen.

Mentor: Jair Stein
radio- en podcastmaker

Data bijeenkomsten: 11 oktober, 15 november, 13 december

Verhalend denken

Wie een goed verhaal wil vertellen, moet vanaf het begin goed nadenken over de vorm waarin het wordt verteld. Deze track is bedoeld voor journalisten of mediamakers (in beeld, audio, video) die aan de start van een nieuw verhaal staan en nog bezig zijn met de research. In deze track leer je hoe je verhalend denken en werken kunt toepassen in journalistiek onderzoek. Je leert bepalen of jouw onderwerp zich leent voor een verhalende aanpak en hoe je het eventueel kunt aanpassen.

Je gaat op zoek naar de verhalen achter de cijfers en de feiten en leert welke bouwstenen nodig zijn voor een verhaal dat het publiek werkelijk raakt en bijblijft.

Je leert waar je op moet letten bij de selectie van hoofdpersonen voor verhalende producties en verkent alternatieve invalshoeken.

Ten slotte verken je verschillende (transmediale) vormen van storytelling. Welke vorm past bij jouw verhaal en welk medium leent zich daar het beste voor? Hoe kun je met jouw verhaal de gewenste impact maken? Ook leer je vooruitdenken: wil je samenwerken met collega’s (in beeld, video of audio) en hoe zou je willen dat die samenwerking eruitziet?

Aan het einde van deze track heb je een (pitchwaardige) synopsis van jouw verhaal en een plan van aanpak zodat je verder kunt met het produceren van jouw verhalende journalistieke productie.

Mentor: Stephanie Bakker
verhalend journalist en multimediastoryteller

Data bijeenkomsten: 6 oktober, 3 november, 1 december

Verhalend multimediaal werken

Werk je op een redactie en/of werk je samen in een klein team vanuit verschillende disciplines aan een verhaal? Dan is deze track voor jullie bedoeld. Geef je samen op!

In deze track werk je in een team (2-5 personen). Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit een onderzoeker, fotograaf en schrijver, of een podcastmaker, ontwerper en datajournalist. Jullie hebben alle losse ingrediënten die samen een verhaal kunnen vormen al verzameld. Jullie weten dat jullie verhaal alles in zich heeft voor een prachtige multimediale productie. Maar welk verhaal willen jullie vertellen? En voor wie? Hoe bepaal je welk deel het beste in tekstvorm tot zijn recht komt, en waar juist beeld, video of illustratie niet zou misstaan? En hoe zorg je er vervolgens voor dat al die elementen logisch op elkaar aansluiten?

In deze track gaan jullie leren hoe je ieders kwaliteiten beter tot zijn recht laat komen. Samenwerken is key! Je leert niet hoe je technisch een website of interactieve longread moet opzetten. Wat leer je dan wel?

Je leert om audio, beeld, tekst en illustratie zo samen te voegen dat het een duidelijk verhaal wordt.

Je leert hoe je interactieve elementen inhoudelijk in een verhaal verwerkt.

Je leert hoe je één verhaal op verschillende manieren kan vormgeven voor verschillende platforms en doelgroepen.

Mentoren: Emmie Kollau (radio-, podcast- en documentairemaker) en Tijl Akkermans (ontwerper)

Data bijeenkomsten: 20 september,  27 oktober, 24 november

Hoe meld ik me aan?

Schrijf een motivatie van ongeveer een A4’tje met daarin:

1. Welke track je wilt volgen (verhalend schrijven, verhalende podcast, verhalende multimediaal werken of verhalend denken). Beargumenteer ook waarom deze track het beste past bij jouw project.

2. Met welk verhaal (idee/opzet) je tijdens de track aan de slag wil. Geef daarbij aan hoe ver je met je project bent en welk materiaal je al verzameld hebt. Zorg dat je iets concreets hebt om mee te werken. Het is niet erg als je je nog in de onderzoeksfase bevindt, maar je moet wel al genoeg concreet materiaal hebben om mee te kunnen doen met de opdrachten (denk aan uitgeschreven transcripties, video- of geluidsopnames). Voor de tracks Verhalend schrijven, Verhalende podcast en Verhalend multimediaal werken dien je ook een logline te schrijven (klik hier of hier om te lezen wat dat is).

3. Een grove planning of strategie: welke stappen wil je tijdens de track nemen? En als je ook nog andere (freelance) werkzaamheden hebt: hoe zorg je ervoor dat je genoeg tijd aan dit project kunt besteden? Houd rekening met een tijdsinspanning van minimaal 0,5-1 dag per week.

4. Een korte toelichting over je werk als journalist en motivatie om verhalend te leren werken: Wat wil je graag leren? Waar loop je momenteel tegenaan? Wat vind je moeilijk?

Stuur een voorbeeld mee van een recent gepubliceerde diepgravende journalistieke productie. Stuur ook een CV of link naar een website met meer informatie over jezelf als maker.

De aanmeldingstermijn voor de Meestervertellers Academie is inmiddels gesloten.

Selectie

Er is ruimte voor ongeveer 4-6 deelnemers per track. Bij voldoende aanmeldingen zal er een selectie plaatsvinden. Bij het samenstellen van de groep letten we op het niveau van de deelnemers en de motivatie.

De track ‘verhalend multimediaal werken’ is bedoeld voor kleine teams. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is er ruimte voor 2 of 3 kleine teams van 2-5 personen

Data

30 augustus 2021 Deadline aanmelding Meestervertellers Academie

September t/m december 2021 Meestervertellers Academie (reeks 2)

We willen zoveel mogelijk van de bijeenkomsten fysiek laten plaatsvinden in Amsterdam – daarbij rekening houdend met de coronamaatregelen. Kun je niet naar Amsterdam komen, maar wil je wel heel graag meedoen? Geen zorgen, onze bijeenkomsten zullen indien nodig zowel on- als offline bij te wonen zijn. Vragen hierover? Mail naar academie@verhalendejournalistiek.nl.

Kosten

181,50 euro (incl. 21% btw) per persoon per track. Wat krijg je hiervoor?

Eén track – verhalend denken, podcast, schrijven, multimediaal – met daarin een kick-off workshop, twee groepsbijeenkomsten onder begeleiding van de expert en de mogelijkheid tot individuele begeleiding. Je wordt ook automatisch voor het lopende kalenderjaar Vriend van de Stichting Verhalende Journalistiek, waardoor je gratis kunt deelnamen aan onze activiteiten.

We kunnen dit programma dankzij de subsidie Talentontwikkeling van het SVDJ tegen een zeer laag tarief aanbieden.

Tip: Vraag een Beurs Expertisebevordering van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten aan. Deze beurs voorziet (freelance) journalisten in een tegemoetkoming in inkomstenderving en onkosten bij het volgen van een cursus.

Meestervertellers Academie: de ervaring van deelnemer Daphné Dupont-Nivet

Freelancejournalist Daphné Dupont-Nivet (Platform Investico, De Groene Amsterdammer) nam dit voorjaar deel aan de Meestervertellers Academie van Stichting Verhalende Journalistiek. Ze vertelt wat ze vond van haar deelname aan de track Verhalend schrijven.

Meestervertellers Academie: de ervaring van deelnemer Frederique de Jong

Podcastmaker, presentator en journalist Frederique de Jong (o.a. Follow The Money) deed dit voorjaar mee aan de Meestervertellers Academie van Stichting Verhalende Journalistiek. Ze vertelt wat ze vond van haar deelname aan de track Verhalende podcast.

Meestervertellers Academie: de ervaring van deelnemer Corlijn de Groot

Freelancejournalist/ researcher Corlijn de Groot (o.a. NTR, De Volkskrant, VPRO) nam dit voorjaar deel aan de Meestervertellers Academie van Stichting Verhalende Journalistiek. Ze vertelt wat ze vond van haar deelname aan de track Verhalend schrijven.