Gerard van Westerloolezing

door Cat Bohannon

Gerard van Westerloolezing

De Gerard van Westerloolezing is een initiatief van Stichting Verhalende Journalistiek als eerbetoon aan een van de grondleggers van de verhalende journalistiek in Nederland. Van Westerloo koos in zijn werk voor alledaagse onderwerpen waar niet over bericht werd, zorgde ervoor de mensen waar het om ging zelf te spreken en wachtte net zo lang met het publiceren van verhalen tot hij een compleet beeld had. Eerder werden deze lezingen verzorgd door onder andere Patrick Radden Keefe, Lisa Taddeo, Jessica DuLong, Ted Conover en Adrian Nicole