De jaarlijkse Gerard van Westerloolezing is een eerbetoon aan één van de grondleggers van de verhalende journalistiek in Nederland. Elk jaar spreekt een bekende schrijvende journalist over de keuzes die hij of zij heeft gemaakt: welke verhalende tools zet diegene in en waarom? Wat kunnen andere journalisten hiervan leren?

11 oktober 2022, van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Vondelkerk (Vondelstraat 120, Amsterdam)

Tickets

(English version below)

Te gast is de Amerikaanse journalist Andrea Elliott, die dit jaar de prestigieuze Pulitzerprijs won voor haar boek Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City (Penguin Random House). Het non-fictie-boek stond ook in de bestsellerlijsten van onder meer The New York Times, The Atlantic, Time, en op de befaamde boekenlijst van Barack Obama.

In Invisible Child tekent Elliott het verhaal op van Dasani Coates, een kind met een fantasie die zo net zo ver reikt als de wolkenkrabbers in de buurt van de daklozenopvang in Brooklyn, New York City, waar zij is opgegroeid.  Dasani’s verhaal staat symbool voor een van de grootste problemen waar de VS zich vandaag de dag mee geconfronteerd ziet: dakloosheid.

In Elliotts boek komen elementen samen die kenmerkend zijn voor de stijl van wijlen Van Westerloo: diepgravende onderzoeksjournalistiek over personages die aan de randen van de maatschappij leven, wier verhalen zijn opgeschreven met gebruik van narratieve technieken. Elliott volgde Dasani acht jaar lang als onderzoeksjournalist voor The New York Times, en publiceerde daar artikelen over in die krant alvorens ze haar verslaglegging samenbracht in dit indringende, persoonlijke verhaal over grote maatschappelijke problemen als kansenongelijkheid en de groeiende kloof tussen arm en rijk, een verhaal dat ook steeds relevanter wordt in de Nederlandse context.

“Indelible, virtuosic… A remarkable feat of extended reportage.” – Financial Times

De Stichting Verhalende Journalistiek organiseert de Gerard van Westerloolezing met Andrea Elliott in samenwerking met The John Adams Institute.

Praktische informatie
Gerard van Westerloolezing met Andrea Elliott
Dinsdag 11 oktober 2022
20.00 uur tot 22.00 uur 
Vondelkerk (Vondelstraat 120, Amsterdam)

Kaarten
Student: 10 euro
Vrienden: 17 euro
Regulier: 22 euro

Tickets

Bekijk hieronder een interview met Elliott over haar werk Invisible Child. Het boek is te koop via Athenaeum Boekhandel:

(Portretfoto Andrea Elliott door Nina Subin)

ENGLISH

The annual Gerard van Westerloo lecture is a tribute to one of the founders of narrative journalism in the Netherlands. Every year, a well-known writing journalist talks about the choices he or she has made: which narrative tools does he or she use and why? What can other journalists learn from this?

October 11th 2022, 8pm – 10pm, Vondelkerk (Vondelstraat 120, Amsterdam)

Tickets

This years guest of honour is the American journalist Andrea Elliott, who won the prestigious Pulitzer Prize 2022 in the category nonfiction for her book Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City (Penguin Random House). The book was also on the bestseller lists of the New York Times, The Atlantic, Time, and others, and on Barack Obama’s acclaimed book list.

In Invisible Child, Elliott tells the story of Dasani Coates, a child with an imagination as soaring as the skyscrapers near her Brooklyn homeless shelter grew up in the shadows of New York’s second “Gilded Age.” Dasani’s story has become emblematic of one of America’s most wicked problems: homelessness.

Elliott’s book brings together elements that are characteristic of the style of the late Van Westerloo: in-depth investigative journalism about characters living on the margins of society, whose stories are written with the use of narrative techniques. Elliott followed Dasani as an investigative reporter for The New York Times for almost a decade, and published articles in that paper before collaborating in this intriguing, personal account of major social problems such as inequality and the growing gap between the haves and the have-nots, a story that is also becoming increasingly relevant in the Dutch context.

“Indelible, virtuosic… A remarkable feat of extended reportage.” – Financial Times

The Narrative Journalism Foundation organizes the Gerard van Westerloo Lecture with Andrea Elliott in collaboration with The John Adams Institute.

Practical information
Gerard van Westerloolezing with Andrea Elliott
Tuesday October 11th 2022
8pm until 10pm 
Vondelkerk (Vondelstraat 120, Amsterdam)

Tickets
Student: 10 euro
Friends: 17 euro
Regular: 22 euro

Tickets