Beurs voor verhalend journalistiek artikel voor dag-, week- of maandblad

Oproep:
De Stichting Verhalende Journalistiek looft een narratieve beurs uit van €2.500,- voor het doen van (voor)onderzoek voor een verhalend journalistiek project. We roepen Nederlandse en Vlaamse journalisten op om voor 27 januari 10 uur een voorstel in te dienen.

Dien je plan in:
Je plan mag max 2 A4 beslaan. Daarin staat tenminste je onderwerp, invalshoek en aanpak (liefst zien we een personage, handeling en ontwikkeling).
Geef aan wat de beoogde omvang van je artikel is en voor welk medium je dit stuk wilt maken. Geef ook aan of en welke afspraken er al met het medium zijn gemaakt (je kunt eventueel een intentieverklaring bijvoegen).
Voeg ook een korte biografie van jezelf toe (max 150 woorden).
Verder zien we graag een rudimentaire begroting van de kosten die je verwacht te maken.
Lever je plan voor een verhalend project uiterlijk 27 januari om 10 uur bij ons in, via dit formulier.

De winnaar krijgt:
Een onafhankelijke jury beoordeelt alle ingezonden ideeën en looft op 3 maart 2017 de beurs uit. De winnaar krijgt een geldbedrag van € 2500,- om het plan uit te werken. Daarnaast biedt de stichting, als daar behoefte aan is, begeleiding bij het onderzoek- en schrijfproces van een schrijfcoach.

Voorwaarden:

 • De beurs is bedoeld om (voor)onderzoek te doen voor een verhalend journalistiek artikel. Onder verhalend verstaan we: een verhaal dat is opgebouwd uit elementen als karakters, scènes, spanningsboog.
 • Journalistiek betekent dat het stuk een actuele relevantie moet hebben.
 • De beurs is bedoeld voor een Nederlandstalig stuk en staat dus ook open voor Vlaamse of Surinaamse journalisten.
 • De maker kan met de beurs bijvoorbeeld langere tijd iemand of een groep volgen of op een andere manier uitgebreid vooronderzoek doen. Het gaat dus om een compensatie voor de extra investering die de maker doet om een gewoon journalistiek project verhalend aan te pakken; dit bedrag komt bovenop het honorarium dat de maker krijgt van het medium dat het stuk publiceert.
 • Aan de lengte van het stuk is geen minimum of maximum verbonden.
 • Het artikel is niet al eerder gemaakt.
 • Bestuursleden van de SVJ en juryleden van deze twee beurzen zijn uitgesloten van deelname.
 • De stichting reikt 50% van de beurs gelijk uit en 50% na afloop.
 • SVJ verlangt achteraf een korte verantwoording van gemaakte kosten, ook/juist als het gedane onderzoek niet leidt tot een publicatie.
 • Voor vragen over de beurs en de procedure, bel Femke Awater, 06-39268867.
 • De jury behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende kwaliteit geen beurs uit te reiken.
 • Voor iedere narratieve beurs wijst het bestuur in samenspraak met de directeur van de stichting een nieuwe jury aan. De jury opereert onafhankelijk.
 • Als tegenprestatie geeft de maker ofwel op de volgende conferentie (2017) of bij een andere gelegenheid een workshop over het maakproces.
 • Zie verder de Kleine Lettertjes.