Beurs voor verhalend journalistiek artikel voor online media

Oproep:
De Stichting Verhalende Journalistiek looft een narratieve beurs uit van € 2500,- voor het maken van een verhalend journalistiek project voor internet. We roepen Nederlandse en Vlaamse journalisten op om voor 27 januari 10 uur een voorstel in te dienen.

Dien je plan in:
Dien een plan in van max 2 A4. Daarin staat tenminste je onderwerp, invalshoek en aanpak (liefst zien we uiteraard een personage, handeling en ontwikkeling).
Geef daarnaast aan wat de beoogde omvang van je project is en hoe je het medium internet (de mogelijkheid om multimediaal te werken) in wilt zetten voor dit verhaal.
Geef ook aan waar en hoe je het project online wilt publiceren en welke afspraken er al met/voor het betreffende medium zijn gemaakt (je kunt eventueel een intentieverklaring bijvoegen).
Voeg een korte biografie van de maker(s) toe (max 150 woorden).
Verder zien we graag een rudimentaire begroting van de kosten die je verwacht te maken.
Lever je plan voor een verhalend project uiterlijk 27 januari om 10 uur bij ons in, via dit formulier.

De winnaar krijgt:
Een onafhankelijke jury beoordeelt alle ingezonden ideeën en looft op drie maart 2017 de beurs uit. De winnaar krijgt een geldbedrag van € 2500,- om aan de slag te gaan. Daarnaast biedt de stichting, als daar behoefte aan is, begeleiding bij het onderzoek- en schrijfproces.

Voorwaarden:

 • De beurs is bedoeld om een verhalend journalistiek project voor internet te ontwikkelen. Onder verhalend verstaan we: een verhaal dat is opgebouwd uit elementen als karakters, scènes, spanningsboog.
 • Journalistiek betekent dat het stuk een actuele relevantie moet hebben. Internet betekent dat je de mogelijkheden van internet benut en dus met tekst en beeld, interactief, met video of multimediaal werkt. (Zie de categorie online in ons jaarboek Meestervertellers.)
 • De beurs is bedoeld voor een Nederlandstalige online productie en staat dus ook open voor Vlaamse of Surinaamse journalisten.
 • De maker kan met de beurs bijvoorbeeld de samenwerking opzoeken met verhalen vertellers uit andere disciplines. De beurs is bedoeld om het project in gang te zetten; het bedrag komt bovenop het eventuele honorarium dat de maker krijgt van het medium dat het stuk publiceert.
 • Aan de omvang van het project is geen minimum of maximum verbonden.
 • Het project is niet al eerder gemaakt.
 • Naast de beurs biedt de stichting, desgewenst, ook coaching aan aan de maker(s) bij het opbouwen van het verhaal (de beginredacteur).
 • De stichting reikt 50% van de beurs gelijk uit en 50% na afloop.
 • Voor vragen over de beurs en de procedure, bel Femke Awater, 06-39268867.
 • SVJ verlangt achteraf een korte verantwoording van gemaakte kosten, ook/juist als het gedane onderzoek niet leidt tot een publicatie.
 • De jury behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende kwaliteit geen beurs uit te reiken.
 • Bestuursleden van de SVJ en juryleden van deze twee beurzen zijn uitgesloten van deelname.
 • Voor iedere narratieve beurs wijst het bestuur in samenspraak met de directeur van de stichting een nieuwe jury aan. De jury opereert onafhankelijk.
 • Als tegenprestatie geeft de maker op de volgende conferentie (2017) of bij een andere gelegenheid een workshop over het maakproces.
 • Zie verder de Kleine Lettertjes.