Over Journalistic Voices Diversified

Journalistic Voices Diversified is een pilot van Evens Foundation, Are We Europe en Stichting Verhalende Journalistiek voor journalisten die vanwege veiligheidsgevaar niet terug kunnen naar hun land van herkomst, en in België in ballingschap zijn. Deze journalisten komen Europa vaak binnen met een scala aan vaardigheden, maar ze ervaren barrières om verder aan de slag te gaan binnen hun vakgebied. Dit programma streeft ernaar een omgeving te creëren die deelnemers de mogelijkheid biedt om hun carrière in Europa voort te zetten door middel van een tijdelijke stageplaatsing en mentoring. Hierbij ligt een specifieke focus op narratieve praktijken en immersive storytelling.

Meer info